Regaty Architektów 2022

Zaciekła walka i dobra zabawa jak co roku na Regatach Architektów 2022