Centrum STOS Politechnika Gdańska

Zakres opracowania zwycięskiej pracy konkursowej obejmował zaprojektowanie budynku tzw. wysokich technologii. „Ma pełnić funkcję multidyscyplinarnego centrum przetwarzania danych zgodnie z najnowszymi standardami światowymi oraz ma zapewniać najwyższy stopień bezpieczeństwa archiwizacji zbiorów danych. Jednocześnie budynek ma być dostosowany do potrzeb związanych z realizacją dydaktyki oraz świadczenia usług sieciowych, obliczeniowych i eksperckich”.  Dodatkowo zadaniem konkursowym było zaprojektowanie dwóch wnętrz urbanistycznych: pomiędzy Gmachem Głównym a nowym centrum oraz powyżej projektowanego budynku w kierunku punktu widokowego – Góra Szubienicza.

Koncepcja budynku wraz z zagospodarowaniem, urbanistycznie została podporządkowana historycznemu układowi głównej osi kompozycyjnej kampusu Politechniki Gdańskiej, na której usytuowany jest Gmach Główny.  Nowy budynek podzielony został schodami, które stały się szlakiem – przestrzenią publiczną – łączącym teren zielony przy gmachu oraz tereny parkowo-leśne na wzniesieniu Góry Szubieniczej skąd rozpościera się widok na Gdańsk, Stocznię oraz historyczną części śródmieścia. Na wzniesieniu wykreowano przestrzenie do odpoczynku, miejsca siedzące i elementy tarasowe dostępne z różnych poziomów budynku.  Idąc schodami w dół, obie części STOS-u kadrują widok na Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, nie pozostawiając wątpliwości który z budynków jest najważniejszy w hierarchii.

Bryła budynku Centrum STOS składa się z dwóch głównych części osadzonych na wkomponowanej w istniejącą rzeźbę terenu podstawy budynku, która stanowi część objętą największą ochroną, mieszcząca serce budynku czyli pomieszczenia serwerowni z bunkrem, w którym przechowywane są najcenniejsze dane. Ta część symbolicznie została wykończona cegłą, podkreślając odrębność funkcjonalną oraz jej bezpieczeństwo.

Ze względu na podział funkcjonalny wyodrębniono architektonicznie również dwie pozostałe bryły ustawione na Murze. Część „A” ma lżejszy, bardziej otwarty charakter, dzięki czemu zaprasza użytkowników. Natomiast część B została zaprojektowano jako  strefa chroniona „zamknięta”.

Intencją było, aby budynek STOS nie konkurował z istniejącą, historyczną zabudową, tylko ją uzupełniał. Świadczy o tym nie tylko kształt budynku, ale  wykorzystanie materiałów nawiązujących do tych, które są użyte w budynku Gmachu Głównego tj. cegły, blachy cynkowo-tytanowej w kolorze szarym i antracytowym.

Zaprojektowany budynek stanowił duże wyzwanie projektowe z uwagi na jego wyjątkowo skomplikowaną technologię związaną z funkcjonowaniem serwerowni,  parkingami podziemnymi na dwóch poziomach oraz dostosowaniem do zróżnicowanej konfiguracji terenu.

Nazwa Centrum STOS Politechnika Gdańska
Typ Uniwersytet, serwerownia
Lokalizacja Gdańsk, Traugutta
Konkurs 2017
Projekt 2018
Status Ukończo 2023
Powierzchnia 12 439 m2
Klient Politechnika Gdańska
Zespół Zbigniew Reszka, Michał Baryżewski, Marek Frania, Tomasz Morawski, Michał Afeltowicz, Justyna Pietrzykowska-Kulus, Piotr Czerniawski, Patrycja Misiak, Marek Jaworski, Barbara Kułakowska, Anna Czech, Hanna Gadek, Artur Tryc
Zdjęcia Marek Frania @marekfrania