Orłowo Unique

Nazwa Zespół mieszkalno-usługowy Orłowo Unique
Typ Mieszkaniowy wielorodzinny, usługowy
Lokalizacja Gdynia, Cyprysowa
Projekt 2018
Status Projekt budowlany
Powierzchnia 1112 m2
Klient Ab Inwestor Andrzej Boczek
Zespół projektowy Zbigniew Reszka, Michał Baryżewski, Tomasz Dąbrowski, Danuta Dębowska, Marek Frania, Oktawia Andrzejewska, Barbara Jawień, Joanna Wójcik-Ryłko, Maria Wacławek, Ada Witkowska
Wizualizcje POTE Graphics