I miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS

Projekt Arch-Deco wygrał w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services)
wraz z rozwiązaniami technologicznymi dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gdańsku.
Organizatorem konkursu była Politechnika Gdańska.
Budynek STOS CI TASK jest budynkiem tzw. wysokich technologii. Pełni funkcję multidyscyplinarnego centrum przetwarzania danych zgodnie z najnowszymi światowymi standardami. W obiekcie został zapewniony najwyższy stopień bezpieczeństwa archiwizacji zbiorów danych. Jednocześnie budynek został dostosowany do potrzeb związanych z realizacją badań
naukowych, dydaktyki oraz świadczenia usług sieciowych, obliczeniowych i eksperckich realizowanych w chmurze obliczeniowej.
Bryła budynku została wkomponowana we wzgórze znajdujące się na osi zabytkowego gmachu głównego PG. w terenie objętym ochrona konserwatorską.
Architektura obiektu spełnia bardzo złożone wymagania technologiczne i konserwatorskie a wraz z ogólnodostępnym parkiem tworzy przestrzeń wypoczynku i rekreacji.