Gdynia Film Centre with underground parking and land use plan for Grunwaldzki Square together with railway connection to Kamienna Góra won Grand Prize in “Best Public Space of Pomeranian Voivodship 2016” competition.

Projekt Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej na Kamienną Górę otrzymał Główną Nagrodę w tegorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2016”. Uroczystość odbyła się 4 listopada w Gdańsku. Statuetkę z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka, odebrał Wiceprezydent Gdyni – Bartosz Bartoszewicz.

Gdyńska inwestycja została doceniona za przemyślaną organizację ważnej dla miasta przestrzeni publicznej wyróżniającej się nietypowym programem przy jednoczesnym zastosowaniu powściągliwych form oraz za realizację istotnego celu społecznego o skali ponadregionalnej. Centralne położenie i bezpośredni związek z obiektami kultury nadaje temu miejscu szczególny charakter, podnoszący rangę miasta i jego pozycję na mapie kraju.

Uzasadniając swój werdykt komisja podkreśliła znaczenie atrakcyjnego rozwiązania zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej, integrującej przedstawicieli różnych środowisk i grup wiekowych. Zwróciła również uwagę na kompleksowość i wielofunkcyjność projektu, pozwalającego na wprowadzenie innowacyjnego powiązania funkcji kulturowych, rekreacyjnych, turystycznych i transportowych. Zastosowanie nowoczesnych form wyrazu architektonicznego na najwyższym poziomie twórczym oraz dbałość autorów, by projekt wpisywał się w tradycję miejsca i stanowił konsekwentną kontynuację polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych i budowania ich spójnego systemu. – zdobyło uznanie komisji.

GCF to obiekt spełniający wielorakie funkcje – oświatową, kulturalną, rozrywkową, turystyczną, biurową i biznesową, mający pozytywny wpływ na gospodarkę oraz rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych. – powiedział podczas gali wręczenia nagród Wiceprezydent Gdyni – Bartosz Bartoszewicz i dodał – Plac Grunwaldzki likwiduje przestrzenne bariery, spełniając kryteria najlepszej przestrzeni publicznej oraz nadanie jej uniwersalny charakter nowoczesnego miejskiego salonu–miejsca spotkań oraz forum imprez muzyczno-widowiskowych z wykorzystaniem istniejącej muszli koncertowej. Dodatkowym walorem i turystycznym hitem tego miejsca w Gdyni jest również kolejka linowo-torowa, która połączyła Plac Grunwaldzki oraz taras widokowy i park na Kamiennej Górze. Jest to jedyna w północnej Polsce takie urządzenie, które do chwili obecnej przewiozło już ponad 400 000 osób.