Centrum Kompetencji STOS – nagroda Arch-Deco

Wiosną 2023 roku podczas uroczystości inauguracyjnej Arch-Deco otrzymało nagrodę za projekt Cetnrum Kompetencji – STOS przy Politechnice Gdańskiej.

Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie. Jesteśmy dumni z tego projektu, a przede wszystkim wdzięczni za zaangażowanie wszystkich, którzy brali udział w jego realizacji.