PANOm

2014 PANORAMA BUSINESS PARK – ZESPÓŁ BIUROWO–USŁUGOWy

Panorama Business Park
Gdynia
ul. Kazimierza Górskiego
2014

Teren objęty opracowaniem konkursowym zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Sportową, Kazimierza Górskiego, Drogą Gdyńską i trasą kolei (linia przyszłej kolei metropolitalnej).

W północnej części terenu zlokalizowano zieloną prz...

filmowa m

2013 GDYŃSKA SZKOŁA FILMOWA – I NAGRODA

Gdyńska Szkoła Filmowa
Gdynia
Plac Grunwaldzki
Pomorska Fundacja Filmowa
2013
3157 m2
m 2k5

2012 Hotel Baltic Molo

Hotel Baltic Molo
Świnoujście
Zdrojowa Invest Sp. z o.o.
2012
50109 m2

Głównym zamierzeniem projektowym było stworzenie efektownego zespołu hotelowo – apartamentowego wzbogaconego o liczne funkcje dodatkowe, mające nadać założeniu wyjątkowego charakteru oraz podnieść rangę miejsca. Całość kompozy...

m Kamień Pomorski

2012 Koncepcja rozbudowy szpitala uzdrowiskowego w Kamieniu Pomorskim

Koncepcja rozbudowy szpitala uzdrowiskowego w Kamieniu Pomorskim
Kamień Pomorki
ul. Szpitalna 13
Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.
2012

Nadrzędnym zamierzeniem autorów było zaprojektowanie obiektu: przyjaznego dla pacjentów i personelu, optymalnego pod względem ekonomicznym i zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi dla strefy A ochrony uzdrowiskowej.
Obiekt zaprojektowano w ...

m szczecin

2011 Koncepcja Muzeum Morskiego – Centrum Nauki w Szczecinie

Koncepcja Muzeum Morskiego – Centrum Nauki
Szczecin
ul. Inż. Apolinarego Tadeusza Wendy 6
Muzeum Morskie w Szczecinie
2011
6791 m2

Przestrzeń otaczającza planowaną lokalizację Muzeum Morskiego w Szczecinie charakteryzuje się otwartością formy. W naszym przekonaniu należy wpisać w nią mocną, charyzmatyczną bryłę, która stanie się „rzeźbą” w mieśc...

c140fm

2011 Projekt zabudowy nadmorskiego Pirsu Dalmor

Nadmorski Pirs Dalmor - I miejsce
Gdynia
Molo Rybackie
DALMOR S.A.
2011
ok. 80000 m2

Projektowane założenie urbanistyczne częściowo oparto na zachowaniu istniejącego ciągu pieszego przebiegającego przez centrum Gemini, przez planowany zespół hotelowo-biurowy Nordea- Mariott oraz istniejące Sea Towers. Zwieńczeniem ciąg...

marina m

2014 NOWA MARINA GDYNIA

II miejsce
Nowa Marina Gdynia
Gdynia
Al. Jana Pawła II
Polski Związek Żeglarski
2014
m uj2

2010 KONCEPCJA GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Koncepcja rozbudowy i przebudowy Galerii Sztuki Współczesnej
Opole
pl. Teatralny 12
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
2010
3130 m2

Nadrzędnym zamierzeniem autorów było zaprojektowanie nowej części szpitala , tak aby scalała ona poszczególne budynki w jeden spójny obiekt szpitalny, połączony funkcjonalnie i optymalnie wykorzystujący zadaną przestrzeń, a jednocześ...

m w szpital

2010 Koncepcja Szpitala Pediatrycznego w Warszawie

Koncepcja Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawa
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
2010
66 900 m2

Nadrzędnym zamierzeniem autorów było zaprojektowanie nowej części szpitala , tak aby scalała ona poszczególne budynki w jeden spójny obiekt szpitalny, połączony funkcjonalnie i optymalnie wykorzystujący zadaną przestrzeń a jednocześn...

ss_front - Kopia

2009 Rozbudowa 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią

Koncepcja rozbudowy 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Szczecin
ul. Piotra Skargi
Szpital Wojskowy w Szczecinie
2009

Zamierzeniem autorów jest uzyskanie spójnej formy architektonicznej zarówno w kontekście urbanistycznym jak i funkcjonalnym z uwzględnieniem istniejącego zabytkowego kompleksu szpitala oraz założenia parkowego .
Przez uszanowanie war...

c020m

2008 Urząd Miasta Gdynia

Urząd Miasta Gdynia
Gdynia
Al. Piłsudskiego
Miasto Gdynia
2008
ECS m

2007 Europejskiego Centrum Solidarności

Europejskiego Centrum Solidarności
Gdańsk
ul. Doki
Miasto Gdańsk
2007
24377 m2
wyspa m

2006 POŁUDNIOWA CZĘŚĆ WYSPY SPICHRZÓW

Koncepcja zagospodarowania południowej części Wyspy Spichrzów
Gdańsk
ul. Toruńska
VICAR Sp. z o.o
2006
15 535 m2

Naszą główna ideą  było zaprojektowanie nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej o wysokim standardzie  i charakterystycznej, rozpoznawalnej formie a jednocześnie efektywnej ekonomicznie.
Wzdłuż kanału Nowej...