ARCH-DECO Sp. z o.o.

81-363 Gdynia
ul. Starowiejska 41-43
tel: 58 660 81 20
fax: 58 660 81 25
archdeco@archdeco.pl
www.archdeco.pl
NIP: 585-000-14-31
REGON: 190551209
rok zał. spółki: 1991
Rejenowy Sąd Rejestrowy
Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000145498