Zbigniew Reszka and Michał Baryżewski are recipients of the Honorary Award of SARP 2013.

W tym roku Kapituła Honorowej Nagrody SARP postanowiła przyznać Honorową Nagrodę – arch. Michałowi Baryżewskiemu i arch. Zbigniewowi Reszce, założycielom naszego biura architektonicznego ARCH-DECO.