ARCH-DECO zajmuje trzecie miejsce w konkursie na projekt zespołu budynków Data Center w Radomiu

Firma Arch-Deco zajęła trzecie miejsce w konkursie na opracowanie KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – UŻYTKOWEJ BUDYNKU BIUROWO – ADMINISTRACYJNEGO Z URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PSE S. A.  W RADOMIU

Przedmiotem konkursu było opracowanie zespołu budynków obsługujących serwerownie data center dla PSE S. A. Ogłoszenie wyników odbyło się 25.04.2019 r w Warszawie.